Guidningsenhet

Guidningsenheten bestå av bufferplåt, visionyta och stativ. Buffertplåten syftar till att jämna ut de portioner av detaljer som kommer från uppkastaren så att de kommer i ett jämnt flöde till visionytan. Buffertplåten och visionytan transporterar detaljerna med hjälp av kamhjulsstyrda skakningar. Konstruktionen är till sin natur självbalanserande vilket gör att väldigt lite skakningar fortplantas i stativet. Detta för att inte orsaka störningar för visionsystemet.

Vilken detalj vill du mata fram?
Detaljer av olika geometri och färg kan fungera bäst på olika visionytor. Av den anledningen är visionytan monterad så att den med lätthet kan bytas. Den kan t.ex vara räfflad för att stoppa rullande detaljer inför bildtagning. En svart visionyta kan snabbt bytas mot en vit om detta behövs för att öka plockfrekvensen. Vissa detaljer kan ligga både på sidan och stå upp. I sådana fall finns det tillbehör att montera som kan ge plattan en kraftig vertikal rörelse som gör att detaljerna hoppar och mycket fort kan omorienteras mellan dessa positioner.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå