PlaCell AB

PlaCell är en formsprutande legotillverkare som till betydande del producerar detaljer av mer avancerad typ. Detta med avseende både på material och verktyg så väl som på en stor flora ingjutningsdetaljer.
Denna robotcell var bland de första som en Rovima användes till. Den togs i drift 2013 och har producerat sedan dess.

Utmaningar

Många av körningarna med ingjutningsdetaljer indikerade låg tillgänglighet. Orsakerna till detta var givetvis flera. Den befintliga utrustningen (bl.a. runda vibrationsmatare) för frammatning av metallkomponenter hade i sig låg tillgänglighet och drog därmed ned tempot för hela produktionscellen. Vissa av detaljerna tillverkades i formsprutor som betjänades av portalrobotar som inte längre hade tillräcklig stabilitet och noggrannhet för säker hantering av ingjutningsetaljerna. Detta resulterade i båda långa ställtider och många produktionsstopp.

Maskin 43

Maskin 43 planerades. En ny KM formspruta tillsammans med en Rovima 60D och en maskinbetjänande ABB IRB2600 skulle utgöra den elitcell som skulle komma att ta hand om de svåraste fallen. Uppdraget att bygga ihop robotcellen gick till RobotTeknik AB i Anderstorp.

Ingjutningsdetaljer, ingjutningsdetaljer och fler ingjutningsdetaljer

Totalt matar Rovima 60D fram 13 olika typer av ingjutningsdetaljer och lägger upp dem så att roboten, en ABB IRB2600, kan hämta alla den behöver på en gång och placera in dem i formverktyget. En detalj innehåller åtta bussningar per skott och en annan två olika bussningar där det behövs fyra av varje. Den lilla 6-axliga roboten IRB120 som är en del av Rovima 60D är en central komponent för att uppnå den frihet som är så viktig för robotvisionmatare. Även om ingjutningsdetaljerna ligger ned kan Rovima placera dem stående i valfri formation så att den maskinbetjänande roboten kan hämta ex. 2×2 med samma delning som i formverktyget.

Resultat

Enligt Anders Boberg, Teknisk chef på PlaCell, är det tydligt hur tillgängligheten har ökat på de detaljer som flyttats över till den nya cellen. Stoppen är färre och ställtiderna har minskat. Det senare i ett fall från omkring tre dagar till runt fyra timmar. Det finns gott om ledigt utrymme runt IRB2600:an. Tidigare lösningar med flera olika vibrationsmatare och paletter är ersatta av Rovima 60D som med sin nätthet ger utrymme för annat.

Framtiden

När nya jobb, som innebär ingjutning av bussningar och liknande, ska offereras ökar kalkylprecisionen. Kostnaden för automationen är låg och förutsägbar. Dessa faktorer ses som mycket viktiga för ett vinnande bud på framförallt kortare serier. Maskin 43 är efter ett halvår fullbelagd. Detta eftersom nya jobb tillkommit. Några jobb som tidigare var ämnade för Maskin 43 har fått vara kvar i tidigare maskiner för att ge plats åt de svåraste fallen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå